Vrátenie a reklamácia

Formulár reklamácie / odstúpenie od zmluvy vo formátu Word a formátu PDF

VRÁTENIE TOVARU

REKLAMÁCIA TOVARU

REKLAMÁCIA PREPRAVNÝCH SLUŽIEB

Naše zásielky sú starostlivo balené skúseným personálom a následne prepravované z nášho skladu až k Vám domov cez zmluvného dopravcu. Pri preberaní zásielky si skontrolujte , či zásielka nie je:

Pokiaľ by ste zistili na zásielke viditeľné poškodenie, bezodkladne s pracovníkom prepravnej služby spísať reklamačný protokol, ktorý má kuriér vždy pri sebe. Následne nás kontaktujte a my Vám radi pomôžeme pri riešení tejto reklamácie.

SÚVISIACE USTANOVENIA

Ak potrebujete pomoc, alebo konzultovať svoju reklamáciu, volajte 033/640 23 78.

V prípade reklamácie/vrátenie čiastočnej alebo celej objednávky bude Zákazníkovi vystavený opravný daňový doklad.

Výrobok môžete vrátiť, aj keď je čiastočne poškodený. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený a/alebo neúplný je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust. § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu, nakoľko v zmysle § 10 ods. 4 zák. č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.