Kontakt

Adresa a fakturačné údaje

AG FOODS SK s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra
IČO: 34144579
IČ DPH: SK2020361772
Vložka č. 13450/B oddiel: Sro Výpis z OR OS Bratislava 1

Bankový účet pre platby v EUR

ČSOB Banka
IBAN: SK63 7500 0000 0000 2554 0273
SWIFT: CEKOSKBX

Napíšte nám